AVer Video Conference Player

AVer Video Conference Player

Miễn phí
vcPlayer có thể chơi lại recordings trong DigiTalk dạng (.crf tập tin)
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
vcPlayer là một chương trình máy tính để chơi lại recordings trong DigiTalk dạng (.crf tập tin).
vcPlayer là một máy tính cầu thủ Mềm Gọi ghi Âm và Gọi ghi Âm DIỆP recordings. Phần mềm có thể được dùng để phát kinh thánh và Gọi ghi Âm DIỆP recordings.
Nó dễ dàng để cài đặt và điều đó có một đơn giản, dùng thân thiện, đơn.
Thông tin được cập nhật vào: